Formularz logowania

  • 07.jpg
  • 01.jpg
  • 09.jpg
  • 05.jpg
  • 08.jpg
  • 06.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 10.jpg

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszamy do udziału w 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w 2022 roku.

środa, 15 grudnia 2021 20:20

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszamy do udziału w 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w 2022 roku.

Eliminacje miejskie odbędą się 25-27 marca 2022 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, natomiast przegląd wojewódzki odbędzie się 8-10 kwietnia, również w Zamku Książąt Pomorskich. Zgłoszenia na eliminacje miejskie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2022 r. Zgłoszenia na eliminacje wojewódzkie  należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (Dział Edukacji Artystycznej) lub osobiście pokój 110 w Zamku I piętro wejście A z dużego dziedzińca.

Szczegółowe informacje nr tel. 091 434 83 27.

Uprzejmie prosimy ośrodki, które jeszcze nam nie podały terminu eliminacji powiatowych Małego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych o jak możliwie najszybsze przesłanie informacji o terminach, nie później niż 15 listopada.

Czytany 110 razy