Formularz logowania

  • 05.jpg
  • 10.jpg
  • 03.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 01.jpg
  • 07.jpg
  • 04.jpg
  • 06.jpg
  • 02.jpg

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY ARA 2020

TERMINNAZWAMIEJSCE

6.02.2020

nazwa: Mały Konkurs Recytatorski
eliminacje: miejsko-gminne
dziedzina: poezja
forma: przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego
miejsce: Gryficki Dom Kultury
organizator: Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, tel. 91 384 26 88

Regulamin

Karta zgłoszenia

Gryficki Dom Kultury

7.03.2020

nazwa: Mały Konkurs Recytatorski
eliminacje: powiatowe
dziedzina: poezja
forma: przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego
miejsce: Gryficki Dom Kultury
organizator: Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, tel. 91 384 26 88

Gryficki Dom Kultury

7.03.2020

nazwa: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje: powiatowe
dziedzina: poezja, poezja
śpiewana, teatr
forma: przegl
ąd Amatorskiego Ruchu Artystycznego
miejsce: Gryficki Dom Kultury
organizator: Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodleg
łości 53, tel. 91 384 26 88

Regulamin

Karta zgłoszenia - Recytacja i Wywiedzione ze Słowa

Karta zgłoszenia - Teatr jednego aktora

Karta zgłoszenia - Poezja śpiewana

Gryficki Dom Kultury

18.04.2020

nazwa: Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

eliminacje: powiatowe
dziedzina: muzyka
forma: przegl
ąd Amatorskiego Ruchu Artystycznego
miejsce: Gryficki Dom Kultury
organizator: Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodleg
łości 53, tel. 91 384 26 88

Regulamin

Karta zgłoszenia

Gryficki Dom Kultury

18.04.2020

nazwa: Przegląd Piosenki Dziecięcej

eliminacje: powiatowe
dziedzina: muzyka
forma: przegl
ąd Amatorskiego Ruchu Artystycznego
miejsce: Gryficki Dom Kultury
organizator: Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodleg
łości 53, tel. 91 384 26 88

Regulamin

Karta zgłoszenia

Gryficki Dom Kultury
Czytany 3686 razy